Bộ Đèn Chống Cháy Nổ 1m2 Bóng LED Đôi 2x18W

AMBEE cho ra đời một số dòng đèn chống cháy nổ, giúp góp phần bảo vệ tài sản, bảo vệ các kho hàng hạn chế cháy nổ xảy ra do chập điện khi dùng đèn chống cháy nổ