Dự Án Công Ty Mitsuba M-Tech tại Đồng Nai

*Công Ty Cổ Phần Công Nghệ AMBEE xin giới thiệu Dự Án Công Ty Mitsuba M-Tech tại Đồng Nai. *Vào năm 2015 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ AMBEE đã tư vấn và lập dự toán tính toán tiết kiệm điện cho toàn bộ hệ thống xưởng sản xuất Công Ty Mitsuba M-Tech. *Các hạng … Continue reading Dự Án Công Ty Mitsuba M-Tech tại Đồng Nai

Dự Án Công Ty May Hữu Nghị tại TP.Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ AMBEE xin giới thiệu Dự Án Công Ty May Hữu Nghị tại TP.Hồ Chí Minh. *Vào năm 2012 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ AMBEE đã tư vấn và lập dự toán tính toán tiết kiệm điện cho toàn bộ hệ thống xưởng sản xuất Công Ty May Hữu … Continue reading Dự Án Công Ty May Hữu Nghị tại TP.Hồ Chí Minh

Đèn led chiếu sáng đường phố – Led street light

*Chiếu sáng đường phố là một bộ phận quan trong của chiếu sáng đô thị, việc chiếu sáng với đèn đường truyền thống trước đây sử dụng là loại đèn đường cao áp, khuyết điểm tổn thất ánh sáng tạo nên sự lãng phí năng lượng lớn. Hiện tại, môi trường toàn cầu ngày càng ác … Continue reading Đèn led chiếu sáng đường phố – Led street light

Dự Án Công Ty Gỗ San Lim tại Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ AMBEE xin giới thiệu Dự Án Công Ty Gỗ San Lim tại Đồng Nai. *Vào năm 2015 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ AMBEE đã tư vấn và lập dự toán tính toán tiết kiệm điện tại nhà máy Công Ty Gỗ San Lim. *Các hạng mục đèn chiếu … Continue reading Dự Án Công Ty Gỗ San Lim tại Đồng Nai